fbpx

Het kan altijd beter, het kan altijd efficiënter en er is altijd een manier om meer kosten te besparen. Binnen elk succesvol bedrijf is ‘veranderen’ een primair proces waar continue gewerkt aan moet worden.
Werken met een Virtual Personal Assistant is zonder twijfel zeer efficiënt, maar tegelijkertijd een grote verandering binnen de algemene bedrijfscultuur in Nederland. Wie is zij? Wat doet zij? Hoe doet ze dat?
Om ervoor te zorgen dat een ‘Old School’-manager meegaat in het nieuwe werken zal een VPA van goeden huize moeten komen om hem/haar te overtuigen.

Verandermanagement: Denkt u echt dat u de bedrijfscultuur kunt omgooien?

De meeste managers/ondernemers zien echt wel dat er, door het nieuwe werken, veel meer efficiëntere mogelijkheden in de bedrijfsvoering te behalen zijn. Voor velen is het gebied echter nog te grijs en is het veiliger om binnen de comfortzone te wachten tot de concurrentie de eerste succesvolle stappen heeft gezet.
Een tweede remmende factor is de hoge werkdruk waarmee managers en ondernemers vaak kampen. Het belemmert hen tijd te investeren om een nieuwe weg in te slaan.
Jammer, want nu deze weg nog zo openligt, is het juist nu de beste tijd om grote efficiëntieslagen te maken.

Begin bij het eind
Maak gebruik van de oneindige hoeveelheid tools die de huidige technologische revolutie biedt om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te optimaliseren.
Begin bij het eind om het veranderproces in gang gezet: Leg de focus op het doel.

Virtual Personal Assistant
Het inhuren van een Virtual Personal Assistant is de perfecte start om toekomstgerichter te gaan werken. Een VPA is namelijk een pionier op het gebied van online werken. Met een goede VPA hoeft een manier van effectief samenwerken niet meer bedacht te worden, want dat is exact haar expertise. Zij is gespecialiseerd in efficiënt, toekomstgericht en online werken en weet precies welke tools gebruikt moeten worden om alles zo simpel en duidelijk mogelijk te houden.

Het proces
Het veranderproces binnen een bedrijf blijft een ingewikkeld traject. Accepteer dat dit proces met vallen en opstaan gaat. Om zoveel mogelijk succes te boeken, moet het gestelde doel voor alle betrokkenen 100% helder zijn.
Betrek alle medewerkers bij het tot stand komen van het doel en het maken van werkafspraken. Geef hen verantwoordelijkheid en vraag om een actieve houding. Zorg ervoor dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt (of pas ze aan als ze niet voldoen). Blijf alert dat er niet wordt teruggekeerd naar oude patronen en routines.
En, als het proces goed begint te lopen, houdt het onderwerp dan voorlopig op de kaart en blijf feedback geven. Door positieve resultaten toe te lichten met voorbeelden en cijfers bereik je betrokkenheid en enthousiasme.
Uw VPA kan u tijdens dit proces op verschillende manieren ondersteunen.

Zie ook mijn blog ’10 voorbeelden van effectief samenwerken met een Virtual Personal Assistant’

KISS
Of het nu om een efficiëntieslagen, verbeterprogramma’s, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering of klantgerichter organiseren gaat, er is één gouden regel om verandering in een bedrijf succesvol door te voeren: ‘Keep It Smart & Simpel’.
Dus stop met het zoeken naar effectieve oplossingen door ingewikkelde strategieën, maar ga simpelweg over in acties.
Doe het! Kies het doel en begin! Hoe het doel bereikt gaat worden is van minder belang, want het pad ligt namelijk niet vast. Sterker nog, blijf altijd openstaan voor het veranderen van richting, want op deze manier wordt er juist een basis gelegd voor een continu leerproces.

KISS-tip: Besteed bij verbeterplannen zo min mogelijk aandacht aan de problemen, maar benader deze processen klant- en oplossingsgericht.

Levert deze blog vragen of opmerkingen op, dan ga ik daar graag op in. Wilt u toekomstgerichter werken of wilt u van uw werkdruk af? Mail mij: marion@fixos.nl

haa k 04Marion Hazejager, VPA
Fix Office Support

By |2018-05-21T16:18:52+01:00oktober 25th, 2016|0 Comments

Leave A Comment